လမ္းေဘးထိုးက်ေနသည့္ကားေပၚ၌ KNU/KNLA- PC အရာရွိ ၁ ဦး ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆုံး | DVB