ကရင္နီလူငယ္ ခူးၾကဴးဖဲေကးကုိ လြိဳင္ေကာ္တရား႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆး | DVB