ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမကို ျပတိုက္အျဖစ္ထားရန္ အစိုးရက စီစဥ္ေန | DVB