ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရသေရြ႕ မူးယစ္ေဆးျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲဟု ရဲမႉးခ်ဳပ္ေျပာ | DVB