ရန္ကုန္စည္ပင္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တူျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံဟု  ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ တင္ျပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဟာ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တူနဲ႔ ႏွစ္တိုင္း ဘတ္ဂ်က္ေငြ ေတာင္းခံေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ေငြစာရင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံပါတယ္။ က်ပ္သိန္း ၃၇၀၀ ေက်ာ္ ေငြေၾကးကို ေခါင္းစဥ္တမ်ိဳးတည္းေအာက္ကေန ႏွစ္တိုင္းေတာင္းခံေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီကေန က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂ ေသာင္းခြဲေလာက္ကို ညႇိႏိႈင္းေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (ေရနဲ႔ ေရသန္႔ရွင္းမႈ) ဟာ ၿမိဳ႕တြင္း ၆ ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းမတန္းေတြမွာ မိလႅာကန္အဖံုးတပ္ဖို႔၊ ပ်က္စီးတာေတြကို အသစ္အစားထိုးဖို႔ ဒီႏွစ္မွာ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ ေတာင္းခံထားၿပီး ၂၀၁၇-၁၈၊ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္တုန္းကလည္း  သိန္း ၆၀၀ စီ ေတာင္းခံခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံထားပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းရဲ႕ ၂၀၁၉-၂၀၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း(လ်ာထားခ်က္) နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီရဲ႕ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စိစစ္ေတြ႔ရိွခ်က္၊ သံုးသပ္ အႀကံျပဳခ်က္နဲ႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ဇြန္ ၁၂ ရက္က လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့တာပါ။ မလႅာစြန္႔တာအတြက္ လိုအပ္တဲ့ စက္ပစၥည္းဝယ္ယူဖို႔ သိန္း ၁၀၀၀ ေတာင္းထားၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ မွာ သိန္း ၇၀၀၊ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္မွာ သိန္း ၅၀၀ ေတာင္းခဲ့ဖူးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕တြင္း ၆ ၿမိဳ႕နယ္က မိလႅာတြန္းစက္ အလံုး ၂၀ ကို လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ အစားထိုးလဲလွယ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ က်ပ္သိန္း ၂၀၉၀ ေတာင္းခံထားၿပီး ၂၀၁၇- ၁၈ မွာ က်ပ္သိန္း ၉၃၀၊ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္မွာ က်ပ္သိန္း ၂၀၁၇၀ ေတာင္းခံခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္း ၆ ၿမိဳ႕နယ္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာ မိလႅာကန္အဖံုးတပ္တာ၊ ပ်က္စီးတာေတြ အသစ္အစားထိုးဖို႔အတြက္ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ ေတာင္းခံထားၿပီး ၂၀၁၇-၁၈၊ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္ တုန္းကလည္း သိန္း ၆၀၀ စီ ေတာင္းခံခဲ့တယ္လို႔ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံထားပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာတူေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ေတာင္းခံေနတဲ့ အဲဒီေငြေတြကို ဘယ္လိုသံုးေနသလဲဆိုတာ သက္ဆိုင္ရာဌာနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးသင့္တယ္လို႔လည္း အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္နဲ႔ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္မွာ ၿခံစည္း႐ိုး၊ နကၡတ္တာရာျပခန္းနဲ႔ ၿခံထဲမွာ ျပသထားတဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံ ေဆးသုတ္တာ၊ ေရ မီးပိုင္း မြမ္းမံျပင္ဆင္တာေတြလုပ္ဖို႔ က်ပ္သိန္း ၅၅၀ ေတာင္းခံထားၿပီး ဒီအတြက္ကို ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္က စလို႔ ႏွစ္တိုင္းေတာင္းခံေနတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ေလယာဥ္ပ်ံကို ေရနဲ႔ေဆးေၾကာၿပီးလို႔ ေဆးသုတ္ဖို႔မလိုရင္ မသုတ္ဘူးလို႔ ဌာနက တင္ျပလာေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းထဲမွာရွိတဲ့ ဌာနေတြရဲ႕ ရသံုးမွန္းေျခဦးစီးဌာနကို တင္ျပလာတဲ့ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္ဟာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း ၈ ေသာင္းေလာက္ကို အဲဒီဌာနက ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ပါတယ္။

More News
Up