ကာဇက္စတန္တြင္ အစုိးရဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပပြဲအတြင္း လူ ၁၅၀ ခန္႔ ဖမ္းဆီးခံရ | DVB