႐ုပ္သံသတင္းေထာက္ ၁ ဦးႏွင့္ ေအာင္သေျပရြာသား ၂ ဦး တို႔ကို ႐ံုးထုတ္ | DVB