ေက်ာင္းပရဝုဏ္၌ ေဆးလိပ္ေရာင္းခ်မႈ အေရးယူရန္လိုအပ္ေနဟု အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာ | DVB