ၿမိဳ႕နယ္ လဝက ဦးစီးအပါအဝင္ ၈ ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ အေရးယူ | DVB