မႏၲေလး ၁၆ မိုင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ သင္းေခြခ်ပ္အခြံ ပိႆာ ၄၀ ခန္႔ ဖမ္းဆီးရမိ | DVB