ေမာင္ေတာရွိ ARG အဖြဲ႔ပိုင္​ပစၥည္​းမ်ားသိမ္​းဆည္​းခံရၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးျခံ ခ်ိတ္​ပိတ္​ခံရ | DVB