ယူဂန္ဒါတြင္ အီဘုိလာေရာဂါပုိးရွိသည့္ ပထမဆုံးလူနာ ေတြ႔ရွိ | DVB