ရဲမႉး ၁ ဦး ပါးစပ္ကို ေသနတ္ျဖင့္ ေတ့ပစ္ၿပီး ေသဆံုး | DVB