ေဟာလိဝုဒ္စတား ဆမ္ျမဴရယ္ဂ်က္ဆင္ ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္သည့္ အက္ရွင္ရာဇဝတ္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ႐ုပ္ရွင္ – Shaft (နမူနာ) | DVB