လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည့္ ကင္ဂ်ဳံနမ္ စီအုိင္ေအသတင္းေပး ျဖစ္ခဲ့ဖူးဟု ဘာနာမာသတင္းဌာန ထုတ္ျပန္ | DVB