ေသြးပ်က္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ဇြမ္ဘီ ႐ုပ္ရွင္ပရိသတ္အႀကိဳက္ – The Dead Don’t Die ႐ုပ္ရွင္ (နမူနာ) | DVB