ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ဆုန္ခလာခ႐ုိင္တြင္ တရားမ၀င္ျမန္မာ ၂၁ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ | DVB