ႏိုဗန္ထူး၊ ေဟဇယ္လ္၊ Paul Austinနဲ႔  Melody Khong တို႔ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည့္ The Voice Myanmar ဆီမီးဖိုင္နယ္ည | DVB