အဂတိမႈ တရားခံေျပး အေယာက္ ၂၀ စာရင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ထုတ္ျပန္ | DVB