အသက္ ၃၄ ရွိေပမယ့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပႏိုင္ေသးဟု စီေရာ္နယ္ဒိုေျပာ | DVB