မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ ထုိင္းႏုိင္ငံသားတဦးအား တာခ်ီလိတ္တြင္ ဖမ္းမိ | DVB