ဘဝသစ္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဒီဗီြဘီ စီေဂ်သတင္းေထာက္အမႈေက်ေအး | DVB