တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ ၆ ႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအနည္းဆုံးျဖစ္

ဒီေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ႔ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ဟာ ၆ ႏွစ္ အတြင္း ဒုတိယ အနည္းဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ စာရင္းအခ်က္အလက္ေတြအရ သိရပါတယ္။ ဂုဏ္ထူးရသူအေရအတြက္မွာလည္း ၈ ႏွစ္အတြင္းမွာ တတိယအနည္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ အခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူေပါင္း ၈၅၁၅၂၄ ေယာက္ ရွိၿပီး ၂၆၇၆၉၆ ေယာက္ ေအာင္ျမင္တာေၾကာင့္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းက ၃၁ ဒသမ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ ၆ ႏွစ္အတြင္းမွာ ေအာင္ခ်က္ အနည္းဆံုးကေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ၂၉ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းကေတာ့ ၃၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းအလိုက္ ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြမွာေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္က ၁၉ ဒသမ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အနည္းဆံုး၊ မြန္ျပည္နယ္က ၃၇ ဒသမ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ေအာင္ခ်က္ျမင့္လာတာျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ကေတာ့ ေအာင္ခ်က္က်သြားပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားစာစစ္ဌာနကေတာ့ ၁၁၉ ေယာက္ေျဖတာမွာ ၅၅ ေယာက္ ေအာင္တာေၾကာင့္ ေအာင္ခ်က္ရာႏိုင္ႏႈန္း ၄၆ ဒသမ ၂၂ ရွိပါတယ္။ မႏၱေလးတိုင္းကေတာ့ ၃၆ ဒသမ ၁၃ နဲ႔ ဒုတိယ ေအာင္ခ်က္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းကေတာ့ ၃၄ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ တတိယျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ဂုဏ္ထူးရသူေပါင္းက ၄၃၀၂၂ ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၅၇၃ ေယာက္ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ၈ ႏွစ္အတြင္း တတိယအနည္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ အမ်ားဆံုးက မႏၱေလးတိုင္းျဖစ္ၿပီး အေယာက္ ၂၂၀ ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းကေတာ့ ၁၇၅ ေယာက္နဲ႔ ဒုတိယ၊ စစ္တိုင္းတိုင္းကေတာ့ ၃၄ ေယာက္နဲ႔ တတိယျဖစ္ပါတယ္။ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္းနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕ပိုင္းတို႔မွာေတာ့ ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးရသူ မရွိခဲ့ပါဘူး။ တနသၤာရီတိုင္းနဲ႔ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ပိုင္းတို႔မွာေတာ့ ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးရသူ တေယာက္စီ၊ ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ၂ ေယာက္ရွိပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးစာရင္းေတြအရ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာသံုးဘာသာမွာ ျမန္မာစာဂုဏ္ထူးရသူ အေယာက္ ၅၉၄၀ ရွိၿပီး သခ်ၤာဂုဏ္ထူးရသူက ၅၂၉၆ ေယာက္၊ အဂၤလိပ္စာ ၁၉၁၉ ေယာက္ ရွိပါတယ္။ တႏိုင္ငံလံုးမွာ အမွတ္အမ်ားဆံုးကေတာ့ သိပၸံဘာသာတြဲမွာ အလံု အထက ၄ ေက်ာင္းသားက ၅၅၅ မွတ္နဲ႔ အမ်ားဆံုး၊ ဝိပၸံဘာသာတြဲမွာ ဆိပ္ျဖဴ၊ ကပက ေကာင္းခြ်န္ ေက်ာင္းသားက ၅၀၉ မွတ္နဲ႔ အမ်ားဆံုး၊ ဝိဇၨာဘာသာတြဲမွာ က်ံဳေပ်ာ္၊ ေတာက္တဲ့႐ိုး အထက ေက်ာင္းသူက ၄၉၃ မွတ္နဲ႔ အမ်ားဆံုးရၾကပါတယ္။

More News
Up