ႏိုင္ငံေရးပါတီ၂၆ပါတီ၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ အေျခအျမစ္မရွိ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖစ္ဟု ေကာ္မရွင္တုံ႔ျပန္ | DVB