ကင္ဆာေပ်ာက္ကင္းသြားသည့္လူနာမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနား ရန္ကုန္တြင္က်င္းပ | DVB