ျပည္သူခုိင္းလုိ႔ေကာင္းသည့္ ႏြားႀကီးမွန္းသိေအာင္ ႀကဳိးစားမည္ဟု ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ေျပာ | DVB