ဦး၀ီရသူလြတ္ေျမာက္ေနျခင္း အစုိးရႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းေျပာ | DVB