တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ ၂၅ ခုကို ဖယ္ရွားေပးရန္ေတာင္းဆို | DVB