ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို Charles တကၠသိုလ္က သမိုင္းဝင္ဆုတံဆိပ္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ | DVB