စည္းကမ္းလိုက္နာသည့္အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္မေစ့မီ ခံ၀န္ျဖင့္ လႊတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေန

စည္းကမ္းလိုက္နာတဲ့အက်ဥ္းသားေတြကို ျပစ္ဒဏ္မေစ့ခင္ ကတိခံ၀န္ခ်က္နဲ႔ လႊတ္ေပးတဲ့  စနစ္က်င့္သုံးဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔လႊြတ္ေတာ္မွာ ေျပာပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ PAROLES စနစ္ေခၚ ျပစ္ဒဏ္မေစမီ က်န္ျပစ္ဒဏ္ေတြကို ျပင္ပမွာ ေကာင္းမြန္စြာေန ထိုင္ပါမည္ဆိုတဲ့ ကတိခံဝန္ခ်က္နဲ႔ လႊတ္ေပးတဲ့ စနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔  စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ “လက္ရွိလူဦးေရ ၾကပ္တည္းမႈကို ေရရွည္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါ စနစ္က်င့္သံုးရန္ စတင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနန အက်ဥ္းဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား တိုင္းျပည္ေတြမွာ က်င့္သံုးလွ်က္ရွိသည့္ PAROLES SYSTEM ေခၚ ျပစ္ဒဏ္မေစ့မီ က်န္ဒဏ္မ်ားကို ျပင္ပတြင္ ေကာင္းမြန္စြာေန ထိုင္ပါမည္ဆိုတဲ့ ကတိခံဝန္ခ်က္နဲ႔ လႊတ္ေပးတဲ့ စနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ခံဝန္ျဖင့္ ထုတ္ေပးမည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို စတင္ေရးဆြဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီးပါက ဥပေဒနဲ႔အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားအပ္ပါတယ္”လုိ႔ ဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္သူက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွာ အက်ဥ္းေထာင္ၾကပ္တည္းမႈ ျပႆနာကို ေလ်ာ့ခ် ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အက်ဥ္းသားစိစစ္ေလ်ာ့ခ်ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔နဲ႔  လိုအပ္ပါက တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အလိုက္လုပ္ငန္းေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္း ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္နဲ႔ မႏၲေလးအိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အက်ဥ္းသား ဦးေရဟာ သတ္မွတ္လူဦးေရထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနတယ္လို႔ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္ရွင္က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

More News
Up