A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆ဝ ဝင္ တအိတ္ကို ၈၃၄ဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၄ဝဝက်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာလည္း  မတ္ပဲ(သစ္) တအိတ္ကို ၇၈ဝဝဝ ကေန ၈ဝဝဝဝ   ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၃၄ဝဝက်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငံုနီအသစ္က ပိႆာ ၆ဝ ဝင္ တအိတ္ကို ၉၁၉ဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၉၅ဝ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၁ဝ၁ဝဝဝ ကေန ၁ဝ၂ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၁ဝ၁ဝဝ က်ပ္ ေစ်း ကြာျခားပါတယ္။ ပဲႀကီး မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးက ၅၅ ဒသမ ၂၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၇၅ဝဝဝ ကေန ၉၃ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးတအိတ္ကို ၉၆ဝဝဝ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၃ဝဝဝ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ပဲနီျပား မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲနီျပားက ၅၅ ဒသမ ၂၅ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၆၅ဝဝဝ ကေန ၇၅ဝဝဝ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲနီျပားတအိတ္ကို ၆ဝ၇ဝဝ ကေန ၇၇၃ဝဝ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၂၃ဝဝ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ႏွမ္းနက္စမုံ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းနက္စမုံက ၄၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၂၆ဝဝဝဝ ကေန ၂၆၅ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းနက္စမုံတအိတ္ကို ၂၅ဝဝဝဝ ကေန ၂၅၅ဝဝဝ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁ဝဝဝဝ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းျဖဴက ၄၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၁၇၇ဝဝဝ ကေန ၁၈၅ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းျဖဴတအိတ္ကို ၁၈ဝဝဝဝ ကေန ၁၈၂ဝဝဝ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၃ဝဝဝ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up