ခ်မ္ေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏွင္းဆီျဖဴကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္ | DVB