တကမာၻလုံးတြင္ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ တႏွစ္ကို လူ ၈ သန္း ေသဆုံးေနဟု WHO ေျပာ | DVB