ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္းဆင္းတုေတာ္ အေျမာက္အျမား တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိ | DVB