႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ကို၀လံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔  ပူလစ္ဇာဆု လက္ခံယူ | DVB