မံုရြာ ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲတြင္ ေငြစုစာအုပ္ထဲက က်ပ္ သိန္း ၅၀၀ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကား | DVB