လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုး၀မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု ၆ ႐ံုအထိရွိေန

ျမန္မာျပည္မွာ တည္ေဆာင္ထားတဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေတြအနက္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စက္႐ံုစီမံကိန္း ၆ ခု အေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုးဝထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိေနၿပီလို႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ေမလ ၂၇ ရက္က က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္တင္သြင္းထားတဲ့ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ လွ်ပ္စစ္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ တိက်တဲ့မူဝါဒနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့အဆိုအေပၚ ဒုဝန္ႀကီးက ရွင္းလင္းေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ “လက္ရွိ အေျခအေနေလးကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားသိေအာင္ တင္ျပလိုပါတယ္။ ေဇာင္းတူ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဟာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ လံုးဝမရွိေတာ့ ပါဘူး။ မုန္းေရအား လွ်ပ္စစ္ဟာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ လံုးဝမရွိေတာ့ပါဘူး။ က်ဴးေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဟာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ လံုးဝမရွိေတာ့ပါဘူး။ ျမစ္သာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဟာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ လုပ္ႏုိင္မႈ လံုးဝမရွိေတာ့ပါဘူး။ ရာဇႀကိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဟာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈမရွိပါဘူး။ တာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္ဟာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ လံုးဝမရွိပါဘူး” လို႔ ဒုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေတြအေနနဲ႔ ယခုႏွစ္အတြင္းမွသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚခဲ့တာလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒီအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒုဝန္ႀကီးက “ယခင့္ယခင္ ႏွစ္ေတြက ဒီေလာက္အေျခအေန မဆိုးခ့ဲပါဘူး။ အခုႏွစ္မွာေတာ့ အထူးျမင့္မားတဲ့ ရာသီဥတုရယ္။ လစဥ္ေရဝင္တဲ့ ႏႈန္းထားေတြဟာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ထူးကဲစြာ ေလ်ာ့နည္းသြားတာလည္း ေတြ႔ႀကံဳရပါတယ္” လို႔ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ က်န္ရွိတဲ့ တျခားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေတြအေနနဲ႔လည္း တခ်ဳိ႕က တေန႔တာလံုး လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေနႏုိင္တဲ့အေျခအေနမွာ တည္ရွိေနေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ကေတာ့  တေန႔ကို ၂ နာရီ ထုတ္လိုက္ႏိုင္ၿပီး တခ်ဳိ႕ကေတာ့ တေန႔ ၄ နာရီသာ ဓာတ္အားထုတ္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ဒုဝန္ႀကီးက ဆိုပါတယ္္္။

More News
Up