ေျမာက္ကုိရီးယား ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ႐ုရွားသို႔ထြက္ခြာ | DVB