ခ်ဴလာေလာင္ကြန္းဗုဒၶတကၠသိုလ္က ျမန္မာသံဃာႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ပါရဂူဘြဲ႔ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔မ်ားခ်ီးျမႇင့္ | DVB