နယ္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ သင္ၾကားမေပးႏုိင္ေသး

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ မလံုေလာက္လို႔ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နဲ႔ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ကလြဲၿပီး  တျခားတကၠသိုလ္ေတြမွာ သင္ၾကား မေပးႏုိင္ေသးဘူးလို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းကေျပာပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ရဲ႕ သင္႐ုိးေတြဟာ ခက္ခဲၿပီး ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ ထြက္ေပၚလာေစေရးအတြက္ သင္ၾကားျပသေပးေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳ၊ အရည္အခ်င္းေတြ ျပည့္၀ဖုိ႔ လုိအပ္ေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေမလ ၂၇ ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းေ၀းမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏၱေလး တကၠသိုလ္တို႔အျပင္ အျခား၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္အခ်ဳိ႕မွာ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာကို အထူးျပဳ ဘာသာအျဖစ္ သင္ၾကားေပးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျဖၾကားသြားတာပါ။ "အျခားတကၠသိုလ္ေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ကို အထူးျပဳဘာသာရပ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္မယ္ဆိုရင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္က ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အလံုအေလာက္ မရွိေသးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နဲ႔ မႏၱေလးတကၠသိုလ္တို႔မွာပဲ ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ပညာရွင္ေတြ၊ သင္ၾကားေရး ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အလံုအေလာက္ ေမြးထုတ္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္လို႔ လတ္တေလာအေျခအေနမွာ အျခား ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္ အခ်ဳိ႕မွာ ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး" လို႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။ သင္ၾကားေရးမွာ ထိေရာက္ႏုိင္ေစဖို႔ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပညာဌာနက ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ျဖစ္လာေအာင္ ႏုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္ေတြကို သင္တန္း ေစလႊတ္ထားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ကစၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နဲ႔ မႏၱေလးတကၠသိုလ္တို႔မွာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရပ္ကို အထူးျပဳဘာသာရပ္အျဖစ္ စတင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

More News
Up