ပဲႏြယ္ကုန္းတြင္ သြားႏွင့္ခံတြင္း လူနာ ၅၆၀ ေက်ာ္ကို အခမဲ့ကုသေပး | DVB