စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အား သုတ္သင္လုိက္ၿပီဟု အိႏၵိယေျပာ | DVB