ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိ မူးယစ္ေဆးမ်ား ဖမ္းမိ | DVB