ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေလျပင္းေၾကာင့္ လူ ၁ ဦး ေသ၊ အိမ္ေျခ ၁၀၀ ၀န္းက်င္ပ်က္စီး | DVB