ေရႊထူး၊ ေရႊမႈံရတီ၊ ေနျခည္ဦးတို႔ အၿပိဳင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည့္ “ဧည့္သည္” ႐ုပ္ရွင္ (နမူနာ) | DVB