နီနီခင္ေဇာ္ႏွင့္ က်ားေပါက္တို႔အဖြဲ႔မွ ပြဲဦးထြက္ၿပိဳင္ရမည့္ The Voice Myanmar လိုက္ဖ္ရႈိး | DVB