႐ုိက္ကြင္းတြင္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည့္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းမင္းသား ေျခခ်င္းဝတ္ ခြဲစိတ္ကုသခံရမည္ | DVB