ေဖာင္းျပင္တြင္ က်ပ္သိန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ ဘိန္းျဖဴမ်ား ဖမ္းမိ | DVB