အမာၿမိဳ႕တြင္ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရသျဖင့္ ပုိက္ေဖာ္ေနသူ ၁ ဦး ေသဆုံး၊ ၁ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေန | DVB