ဦးေသာဘိတကုိ ႏိုင္ငံေတာ္္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈျဖင့္ တပ္မေတာ္က ထပ္မံ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ | DVB